Lemmer "De Plattedijk 25-41"

03 woonkamer

betalingswijze

Graag binnen één kalenderweek na factuurdatum 50% van het factuurbedrag overmaken, het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode.

 

rechten site

Tegen deze website kunnen geen juridische claims worden ingediend. Prijzen onder voorbehoud.