ONZE DIENSTEN
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren
en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door ons
gebruikte dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten:

NAW-gegevens;
Leeftijd;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres; 

HUREN VAN EEN ACCOMODATIE
Wanneer je bij ons een accomodatie wilt huren, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.
NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, geslacht en nationaliteit.

Voor het bevestigen van de verhuur hebben wij een e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer(s) nodig. Ook het aantal
personen dat in de woning zal gaan verblijven.

Bij het terugstorten van de borgsom hebben wij de betalingsgegevens nodig om dit te kunnen doen.

Met het contactformulier en boekingsformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker
weten dat je tevreden bent met onze reactie en 12 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk
bij pakken.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere partijen.